เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.ร่วมโครงการเครือข่าย สวท. 9 ราช ครั้งที่ 7

     ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทั้ง 9 มทร. ร่วมจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินงาน และให้บริการแก่นักศึกษาบุคคลภายนอก รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากรในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทรบุรี

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน60 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 261 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31413 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211658 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310425 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ