เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day"

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณรอบหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

   36 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 247 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31399 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211644 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310411 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ