เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

มอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

     ผู้อำนวยการ (ผศ.ดร. ธนาผล  สุขชนะ) มอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 41 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 206 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31358 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211603 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310370 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ