เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รับการนิเทศติดตามการขับเคลี่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการมหาวิทยาลัยคุณธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อรับฟังปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 44 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3052 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35320 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266774 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365541 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ