เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.จัดการประชุมหารือการพัฒนาสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567

   สำนักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดการประชุมหารือการพัฒนาสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 320218 ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อหารือการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร และทันสมัย มากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม

 34 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3234 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35502 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266956 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365723 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ