เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.จัดประชุมแนวทางการดำเนินการในการจัดการบริหารการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Scetion

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมแนวทางการดำเนินการในการจัดการบริหารการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Scetion เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง รองอธิการบดี เป็นประธาน19 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3142 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35410 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266864 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365631 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ