เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 320224 ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และคัดเลือกความเสี่ยงส่งมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม (รองผู้อำนวยการ) เป็นประธานการประชุม191 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3215 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35483 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266937 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365704 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ