เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับสิทธิพิเศษ เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด ให้ชำระเงินที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือกในวันเวลาราชการ หรือติดต่อคณะ ในวันเวลาราชการ หรือ ให้โอนชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ ชื่อบัญชี มทร.สุวรรณภูมิ เงินรายได้ เลขที่บัญชี 128-0-28939-2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน QR Code

และกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา "โดยคลิกที่ป้ายประชาสัมพันธ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ ด้านล่าง"

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ลิงก์


40653 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 147 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41158 ครั้ง
  • ปีนี้ : 272615 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 371382 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ